Materjali müük

MULD 

Mulla müük Tallinnas, Harjumaal ja lähiümbruses koos kohaletoimetamisega. Maksimaalne ühe koorma suurus on 25 kuupmeetrit(M3), minimaalseks tellitavaks koguseks 1 kuupmeeter(M3).

Meie valikus on sõelutud muld ehk haljastusmuld ning sõelumata muld. Mulla hind koos transpordiga oleneb mulla liigist ja teie asukohast. Küsige palun personaalset pakkumist!

SÕELUTUD MULD EHK HALJASTUSMULD

Sõelutud muld on põllult kooritud ja seejärel sõelutud muld. See on kvaliteetne haljastusmuld, millest on sõelumisega eemaldatud kõik suuremad osised (kivid jms). Sõelutud muld sobib väga hästi erinevate aia- ja haljastustööde tegemiseks: muru külvamiseks, taimekasvatuseks, peenarde rajamiseks ja kasvuhoonesse paigaldamiseks. Lisaks võib sõelutud mulda kasutada aia tasandamiseks ja äravajunud kohtade täitmiseks.

SÕELUMATA MULD EHK TÄITEMULD

Sõelumata muld ehk täitemuld ei ole nii kvaliteetne kui sõelutud muld. Kuna täitemuld on sõelumata, siis sisaldab see kivisid ja muid suuremaid osiseid. Sõelumata muld sobib kasutamiseks haljastustöödel, näiteks suuremate lohkude, aukude jms täiteks.

LIIV

Liiva müük Tallinnas, Harjumaal ja lähiümbruses koos transpordiga soovitud sihtpunkti. Meie liiva müük hõlmab nii ehitusliiva, täiteliiva kui kiviliiva müüki. Tellitud liivaga saab vajadusel kaasa vastavussertifikaadi.

Korraga saame kohale tuua kuni 30 tonni materjali. Meie väikseimaks tellimiskoguseks on 1 tonn. Liiva hind sõltub liiva liigist ja teie asukohast. Küsige personaalset pakkumist!

 

EHITUSLIIV

Ehitusliiv on kvaliteetne sõelutud liiv, millest on eemaldatud kruus, kivid jms ning millest on välja uhutud ülipeened tolmu- ja saviosised. Tegemist on puhta liivaga, milles puuduvad “võõrkehad”. Nii nagu nimigi ütleb, sobib ehitusliiv väga hästi ehitusega seotud tegevusteks. Ehitusliiva kasutatakse palju teede, platside ja hoonete ehitusel, betooni ja mörtide tootmisel ning trasside ehitusel. Ehitusliiv sobib väga hästi ka lastele liivakasti liivaks ning sillutiskivide paigaldamiseks.​

Ehitusliiv on saadaval sõelutud ja sõelumata kujul. Sõelutud ehitusliiv on enamjaolt terasuurusega 1-2 mm, sõelumata ehitusliiv terasuurusega 0,25-2 mm. Seega sõelutud ehitusliiva terasuurus on ühtlasem kui sõelumata ehitusliival.

TÄITELIIV

Täiteliiv erineb ehitusliivast eelkõige kvaliteedi poolest. Kui ehitusliiv on puhas liiv ilma “võõrkehadeta”, siis täiteliiv võib sisaldada ka orgaanikat, looduslikke kive jms. Ka täiteliiva terasuurus ei ole nii täpselt reguleeritud kui ehitusliival. Täiteliiv ja ehitusliiv erinevad ka hinna poolest – täiteliiv on ehitusliivast soodsam.

Täiteliiv leiab sageli kasutust tagasitäite materjalina, mil liiva kvaliteet ei ole nii oluline. Näiteks kasutatakse täiteliiva teede- ja platside ehituses, vundamentide, torustike, kraavide jms ümbruse täiteks. Täiteliiv sobib hästi ka haljastatavate aladele.

KIVILIIV

Kiviliiv ei ole traditsiooniline liiv. Tegemist on paekivi killustiku pesemisel saadud sõelumisjäägiga, millest on eemaldatud tolm. Sisuliselt on tegemist paekivi killustiku kõige peenema fraktsiooniga, mille terasuurus on 2-4 mm. 

Kiviliival on liivaga võrreldes sarnased kasutusvõimalused, näiteks kasutatakse seda tänavakivide paigaldamisel ning teeäärte ja jalgradade rajamisel. 

KILLUSTIK

Killustiku müük Tallinnas, Harjumaal ja lähiümbruses koos kohaleveoga. Meie valikus on erinevatest materjalidest killustikud – paekivi killustik, graniitkillustik, kruuskillustik, betoonkillustik. Killustiku kvaliteet on tagatud sertifikaatidega.

Korraga saame kohale tuua kuni 30 tonni materjali. Meie väikseimaks tellimiskoguseks on 1 tonn. Killustiku hind sõltub killustiku liigist ja teie asukohast. Küsige personaalset pakkumist!

 

PAEKIVI KILLUSTIK

Paekivi killustik on kõige levinum killustik Eestis. Selle kasutusvõimalused on väga laiad, eelkõige kasutatakse seda teede, platside, vundamentide, drenaažide ja trasside ehitusel ning betooni- ja asfaltsegude tootmisel.

Killustiku valimisel on tähtis selle terasuurus ehk fraktsioon. Suurema fraktsiooniga killustikku kasutatakse suure koormusega kohtades ning väiksema fraktsiooniga killustikku väiksema koormusega kohtades. Meilt on võimalik killustikku tellida kõikides Eestis saadaolevates fraktsioonides. Nendest kõige levinumad on:

  • Killustik 4-16 fraktsiooniga ja 8-16 fraktsiooniga – tegemist on peenkillustikuga, mille terasuurus on vahemikus 4-16 mm või 8-16 mm. Antud killustikud sobivad näiteks betoon- ja asfaltsegude tootmiseks, tee-ehituses kiilumiskihiks jämedama killustiku peal, sillutise aluspinnaseks ning platside ja jalgradade kattematerjaliks.​
  • Killustik 16-32 fraktsiooniga – tegemist on nö keskmise suurusega killustikuga, mille terasuurus on 16-32 mm. Antud killustikku kasutatakse samuti betoon- ja asfaltsegude tootmiseks ning teedeehitusel, aga ka vundamentide ja sillutiste ehitamisel ning dreeniva kihina hoonete ümber.
  • Killustik 32-64 fraktsiooniga – tegemist on jämeda killustikuga terasuurusega 32-64 mm. Jämekillustik sobib kasutamiseks tee-aluste ehitusel ja kohtades, kus võib ette tulla vajumist ning on nõutud suur kandevõime.

 

GRANIITKILLUSTIK

Graniitkillustik on väga tugev ja vastupidav killustik, mis ei tekita tolmu ning on ühtlasi ilusa väljanägemisega. Seetõttu sobib see väga hästi haljastuses dekoratiivsetel eesmärkidel kasutamiseks, samuti kõnniteede, platside ja väiksema koormusega teede kattematerjaliks. Suure tugevuse tõttu on graniitkillustik tänuväärne ka betooni- ja asfaldisegude tootmisel.  
Graniitkillustik on saadaval erinevates värvitoonides ja erineva terasuurusega. Pakume ka graniitkillustiku libedusetõrjeks.

 

KRUUSKILLUSTIK

Kruuskillustik on sõelutud purustatud kruus, mis on saadaval erinevates fraktsioonides. Kruuskillustiku kasutusalad on sarnased paekivi killustikuga. Kõige rohkem leiab kruuskillustik kasutamist teedeehituses. Näiteks kasutatakse kruuskillustikku katendite aluste ehitamiseks, tees olevate aukude parandamiseks, torutöödel aluskihi rajamiseks ning ka teekatte pindamiseks.

BETOONKILLUSTIK

Betoonkillustik on taaskasutatav materjal, mis saadakse betoonist lammutusjääkide purustamisel. Pärast purustamist betoon sõelutakse ning tulemuseks on erineva fraktsiooniga betoonkillustik. Betoonkillustiku kasutusalad on võrreldavad paekivi killustikuga, kuid kuna tegemist on taaskasutatava materjaliga, siis on selle hind soodsam. 

FREESASFALT

Freesasfalti müük Tallinnas, Harjumaal ja lähiümbruses koos transpordiga soovitud sihtkohta. Väikseim tellimiskogus on 1 tonn, maksimaalselt saame korraga kohale tuua kuni 30 tonni.

Freesasfalti hind koos kohaletoimetamisega sõltub teie asukohast. Küsige personaalset pakkumist!

 

FREESASFALT

Freesasfalt on taaskasutatav materjal, mis saadakse kasutusest kõrvaldatud asfaltkattest freesimise teel. Freesasfalt ei tolma ning moodustab tihendatuna kõva pealispinna. Seetõttu sobib freesasfalt väga hästi platside, parklate, hoovide ja väiksema liikluskoormusega teede (sh sissesõiduteede) kattekihiks. Samuti on freesasfalt hea täitematerjal. Seda kasutatakse näiteks teekattes olevate aukude parandamiseks, aga ka äravajunud kohtade täiteks. Freesasfalti eeliseks on selle soodne hind.

Tähelepanu! Meie müüme ainult Eesti teedelt pärit freesasfalti. Turul on palju odavamalt ka saada imporditud freesasfalti, millel on pigi/bituumen välja sõelutud. Imporditud freesasflalt ei tihendu ja hakkab tolmama.

TÄITEPINNAS

Täitepinnase müük Tallinnas, Harjumaal ja selle lähiümbruses koos kohaleveoga. Korraga on võimalik kuni 30-tonnise koorma transport, minimaalne tellitav kogus on 1 tonn.

Täitepinnase hind koos transpordiga sõltub teie asukohast. Küsige personaalset pakkumist!

TÄITEPINNAS

Meie poolt pakutav täitepinnas on erinevatelt objektidelt väljakaevatud pinnas, mis vastaval objektil taaskasutust ei leia, kuid mida saab täitematerjalina kasutada mujal. Täitepinnase kooslus varieerub, see võib sisaldada mulla, liiva, killustiku ja kivi segu. Täitepinnas sobib väga hästi maade ja kruntide tõstmiseks just aluskihina. Täitepinnase peale soovitame panna sõelutud mulda.

MAAKIVID

 

MAAKIVIDE MÜÜK

Maakivide müük Tallinnas, Harjumaal ja lähiümbruses koos transpordiga soovitud sihtkohta. Minimaalne tellimuse suurus on 1 tonn, maksimaalne ühe koorma suurus on kuni 30 tonni.


Maakivide hind sõltub nende tüübist ja teie sihtkohast. Küsige personaalset pakkumist!

 

MAAKIVID

Maakivid on korjatud maapinnast (põldudelt, väljadelt, nõlvadelt, kuivadest jõesängidest) ning need on sorteeritult saadaval erinevas suuruses ja vormis (munakivid, põllukivid, sillutiskivid, müürikivid, truubikivid jne). Maakivi eeliseks on selle tugevus ja naturaalne välisilme. Tänu sellele on maakivil väga palju kasutusvõimalusi. Maakive kasutatakse nii sadamate ehitusel, hoonete vundamentide, fassaadide, aedade, kaminate, kiviktaimlate jms rajamisel kui näiteks sillutiskivina teede rajamisel.

SÕNNIK

SÕNNIKU MÜÜK

Müüme hobusesõnnikut Tallinnas, Harjumaal ja selle lähiümbruses koos kohaletoimetamisega. Väikseim tellimus on 1 tonn, maksimaalne ühe koorma suurus on kuni 30 tonni.

Sõnniku hind koos kohaleveoga sõltub teie asukohast. Võtke meiega ühendust ja küsige pakkumist!

Hobusesõnnik on väga hea väetis, mis sisaldab palju taimedele olulisi toiteaineid ja sooli. Samuti sisaldab sõnnik rohkesti mikroorganisme, mis aktiviseerivad mullaprotsesse.

TURVAS

TURBA MÜÜK

Turba müük Tallinnas, Harjumaal ja lähiümbruses koos transpordiga. Väikseim tellimus on 1 kuupmeeter(M3), maksimaalne ühe koorma suurus on kuni 25 (M3).

 Meie müüme naturaalset kasvuturvast pakendamata kujul. See on hea lahendus, kui vajate turvast suuremas koguses, kuna lahtine turvas on tunduvalt odavam kui pakendatud turvas.

Müüdav turvas on looduslik rabaturvas, mille pH on muutmata. Sellele ei ole lisatud väetisi ning selles pole umbrohuseemneid. Kasvuturvas sobib väga hästi aedviljade ja ilutaimede kasvukeskkonna parandamiseks ja kasvusegude tegemiseks kasvuhoonetesse ja aiamaale. Turvas sobib kasutamiseks ka loomakasvatuses allapanuna.

Kruus

 

 

KRUUSA MÜÜK

Kruusa müük Tallinnas, Harjumaal ja selle lähiümbruses koos kohaletoimetamisega. Müüme nii looduslikku kruusa, purustatud kruusa kui sõelutud kruusa.

Minimaalne tellimuse suurus on 1 tonn, maksimaalne ühe koorma suurus on kuni 30 tonni.


Kruusa hind sõltub kruusa liigist ja sihtpunkti asukohast. Küsige meilt personaalset pakkumist!

 

LOODUSLIK KRUUS

Looduslikku kruusa iseloomustab väikeste kiviterade ja suuremate kivide kooslus. Materjali terasuurus on valdavalt vahemikus 2-64 mm. Kruusa kasutatakse eelkõige tee-ehitusel tee aluspõhja rajamisel, torutöödel ning ka täitematerjalina.

 

PURUSTATUD KRUUS

Purustatud kruus saadakse loodusliku kruusa purustamise tulemusel. Purustatud kruusa terasuuruseks on 0-32 mm, see sisaldab nii purustatud kivi kui savi. Purustatud kruus sobib väga hästi kruusatee kattekihi ehitamiseks või taastamiseks. Kuna savi seob materjali ja muudab selle paremini püsivaks, siis sobib purustatud kruus kasutamiseks ka suurema liiklusega kruusateedel.

 

SÕELUTUD KRUUS

Sõelutud kruus saadakse loodusliku kruusa sõelumisel. Selle terasuurus on vahemikus 0-16 mm. Sõelutud kruus ei sisalda siduvat savi ega purustatud killustikku. Seda kasutatakse peamiselt täitematerjalina tee kattekihi all ning kattematerjalina